B. Мөрөн дэх сэтгэцийн өвчтөнгүүд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэг мөрөнд $n$ сэтгэцийн өвчтөнгүүд зогссон байна. Сэтгэцийн өвчтөн бүрд $1$-с $n$ хүртэлх нэг бүхэл тоо оноогдсон. Түүний zuun талын түүнээс илүү дугаартай зэргэлдээх (хэрвээ байдаг бол) сэтгэцийн өвчтөн бүр түүнийг алсан. Сэтгэцийн өвчтөн алж болох ба ижил алхамаар амь үрэгддэг гэдгийг анхаарна уу.

Чамд мөрөн дэх сэтгэцийн өвчтөнгүүдийн анхны зохион байгуулалт өгөгдсөн. Хэн ч тэр мөчөөс хойш хөршөө алахгүй болоход хэдэн алхам хэрэгтэйг тооцоол. Илүү тодорхой мэдээллийг тэмдэглэлээс ойлгоно уу.

Оролт

Эхний мөр нь сэтгэцийн өвчтөнгүүдийн тоо болох $n$ $(1 ≤ n ≤ 10^{5})$ бүхэл тоог агуулна. Хоёр дахь мөр нь $1$-с $n$ (оруулаад) хүртэлх зайгаар тусгаарлагдсан ялгаатай $n$ ширхэг бүхэл тоонууд байна. Энэ нь зүүнээс баруун тийш мөрөн дэх сэтгэцийн өвчтөнгүүдийн дугаар.

Гаралт

Алхамуудын тоог хэвлэнэ, тиймээс үүний дараа мөр урьдын хэвээр байна.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
10
10 9 7 8 6 5 3 4 2 1
Гаралт
2
Оролт
6
1 2 3 4 5 6
Гаралт
0

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд дараах байдлаар сэтгэцийн өвчтөнгүүдийн мөр өөрчлөгдөнө: [10 9 7 8 6 5 3 4 2 1] $ -> $ [10 8 4] $ -> $ [10]. Иимээс хоёр алхам байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...