Жишээ тэстүүд

Оролт
AJ
Гаралт
81
Оролт
1?AA
Гаралт
100