Жишээ тэстүүд

Оролт
1 2 1 2
Гаралт
0.666666666667