E. ТВ тоглоом

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

BerTV дээр нэгэн ТВ-ийн шинэ тоглоом байна. Энэхүү тоглоомонд хоёр тоглогч $2n$ оронтой $A$ тоо авна. Өөрийн ээлж ирсэн тоглогч дараагийн нүүдлийг хэн хийхийг шийднэ. Тоглогч бүр яг $n$ тооны нүүдэл хийнэ. Өөрийн ээлжинд $i$ дахь тоглогч $A$ -ийн хамгийн зүүн талын тоог авч өөрийн $S_{i}$ тоонд нэмнэ. Түүний дараа тэр тоог $A$ -ээс хасна. Тоглоом эхлэхэд хоёр тоглогчийн ($S_{1}$ болон $S_{2}$) нь хоосон байсан. $A, S_{1} болон  S_{2}$ тоонуудыг 0 –ээр эхлүүлж болно. Тоглоомын эхэнд эхний тоглогч $S_{1}$ доллар авах бол хоёр дахь тоглогч $S_{2}$ доллар авна.

Нэг өдөр Гомер, Maрж хоёр энэхүү тоглоомыг тоглов. Тэд эдгээр $A$ гэсэн тоог урьдаас мэдэж байна. Тэд өөрсдийн нүүдлийн ийм дарааллыг мэдэж байхыг хүсч байгаа ба нийт $n$ тооны нүүдэл хийх бөгөөд энэ нь тэдний шагналын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Тэдэнд тусална уу.

Оролт

Эхний мөр нь $n$ ($1 ≤ n ≤ 18$) гэсэн бүхэл тоо агуулна. Хоёр дахь мөр нь $2n$ орон бүхий $A$ бүхэл тоог агуулна. Уг тоо 0 –ээр эхэлсэн байж болно.

Гаралт

$2n$ мөрний «H»$ and «M»$ тоог гарга. Энэ нь Гомер, Марж хоёрын хийх нүүдлийн дарааллыг илтгэх ба энэ дарааллаар тэд боломжит хамгийн их шагнал авах юм. Тоглогч бүр яг $n$ тооны нүүдэл хийх ёстой. Хэрэв хэд хэдэн боломжит хариу байьал аль нэгийг гарга.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1234
Гаралт
HHMM
Оролт
2
9911
Гаралт
HMHM
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...