B. Үргэлжилсэн бутархай

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Үргэлжилсэн $n$ өндөртэй дараах энгийн бутархай байг. Танд 2 рационал тоо өгөгдсөн ба эхнийх нь хэлбэрийн, нөгөөх нь $n$ өндөртэй энгийн бутархай байв. Энэ 2 бутархайг тэнцүү эсэхийг тогтоо.

Оролт

Эхний мөрөнд $p$, $q$ ($1 ≤ q ≤ p ≤ 10^{18}$) $2$ тоо байрлана. Дараагийн мөрөнд $2$-дах бутархайн өндөр $n$ ($1 ≤ n ≤ 90$), гуравдугаар мөрөнд үргэлжилсэн бутархайн $a_1, a_2, ... , a_n$ ($1 ≤ a_i ≤ 10^{18}$) тоонууд хоосон зайгаар тусгаарлагдана өгөгдөнө.

C++ хэл дээр 64-битийн тоо хэрэглэх үед %lld-г хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж байна. %I64d, эсвэл cin, cout стриймийг ашиглана уу.

Гаралт

Хэрвээ 2 бутархай тэнцүү бол "YES", үгүй бол "NO" гэж гаргана.

Орчуулсан: Говьхүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
9 4
2
2 4
Гаралт
YES
Оролт
9 4
3
2 3 1
Гаралт
YES
Оролт
9 4
3
1 2 4
Гаралт
NO

Тэмдэглэл

In the first sample .

In the second sample .

In the third sample .

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...