A. Жигтэй нэмэлт

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вася зөвхөн нэгэн төрлийн хос $(a, b)$ тоог энэ $2$ тооны ядаж нэг нь $0$ цифр агуулсан байвал нэмж чадна. Жишээ нь: Вася $(505, 50)$-ийг нэмж чадна. Харин $(1, 4)$-ийг чадахгүй.

Васяд $k$ ширхэг сөрөг биш $d_1, d_2, ... , d_k$ тоонууд байв. Вася үүнээс хүссэнээрээ хэдэн тоо сонгож авах ба дурын $2$-ыг нь хооронд нь нэмж чаддаг байх ёстой. Тэгвэл хамгийн ихдээ хэдэн тоо сонгож чадах вэ?

Оролт

Эхний мөрөнд хичнээн тоо байгааг илэрхийлэх $k$ ($1 ≤ k ≤ 100$) тоо. Дараагийн мөрөнд $k$ ширхэг хоорондоо ялгаатай $d_1, d_2, ... , d_k$ ($0 ≤ d_i ≤ 100$) байрлана.

Гаралт

Эхний мөрөнд түүний сонгож чадах хамгийн их тооны тоо. Дараагийн мөрөнд түүний сонгосон тоонууд дурын дарааллаар хэвлэгдэнэ. Хэрвээ олон хариу байвал аль нэгийг нь хэвлэ.

Орчуулсан: Говьхүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
100 10 1 0
Гаралт
4
0 1 10 100 
Оролт
3
2 70 3
Гаралт
2
2 70 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...