Жишээ тэстүүд

Оролт
1900:01:01
2038:12:31
Гаралт
50768
Оролт
1996:03:09
1991:11:12
Гаралт
1579