A. Пифагорын теором II

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Математикт Пифагорын теорем нь тэгш өнцөгт гурвалжны $2$ катет болон гипотинузын харьцааны томъёо юм.

Аливаа тэгш өнцөгт гурвалжны хувьд гипотинузын ($90$ градус өнцгийн эсрэг орших тал) квадрат нь катетуудын квадратын нийлбэртэй тэнцүү.

Теорем нь $a$, $b$, $c$ талын уртаар бичигдэж болох бөгөөд Пифагорын тэгшитгэл гэж нэрлэгдэнэ.

$a^2 + b^2 = c^2$

Энд $c$ нь гипотинузын урт, $a$, $b$ нь хоёр талын урт болно.

Өгөгдсөн $n$ тооны хувьд хичнээн тэгш өнцөгт гурвалжин байж болохыг ол. $n$ нь $1 ≤ a ≤ b ≤ c ≤ n$ нөхцөлийг хангана.

Оролт

$n$ ($1 ≤ n ≤ 10^4$) тоог өгнө.

Гаралт

Бодлогын хариу болох $1$ тоог хэвлэ.

Орчуулсан: Баттулга

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
Гаралт
1
Оролт
74
Гаралт
35
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...