Жишээ тэстүүд

Оролт
6 11
Гаралт
10
Оролт
5 8
Гаралт
-1