B. Тэгш өнцөгт таавар II

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд тэгш өнцөгт хүснэгт өгөгдсөн. Энэ хүснэгтийн хэмжээ нь $n × m$. Хүснэгтэн дээрээ координатын тэнхлэг тэмдэглэцгээе. Одоо энэ хүснэгтийн бүх цэг нь $(x, y)$ $(0 ≤ x ≤ n, 0 ≤ y ≤ m)$ гэсэн хос тоон координаттай боллоо.

Таны даалгавар бол хүснэгтэн дээрээс өгөгдсөн $(x, y)$ гэсэн цэгийг агуулсан урт өргөний харьцаа нь яг $(a, b)$ байх хамгийн том дэд хүснэгтийг $(x_{1}, y_{1}, x_{2}, y_{2})$ олох юм. Өөрөөр хэлбэл $0 ≤ x_{1} ≤ x ≤ x_{2} ≤ n$, $0 ≤ y_{1} ≤ y ≤ y_{2} ≤ m$, энэ нөхцлийг хангаж байх ёстой.

Дэд хүснэгтийн талууд нь тэнхлэгтэйгээ параллель байх ёстой ба $x_{1}, y_{1}, x_{2}, y_{2}$ тоонуудын утга нь бүхэл тоо байх ёстой.

Хэрвээ олон хариутай байвал $(x, y)$-тэй хамгийн ойрхон тэгш өнцөгтийг авна. Энд "хамгийн ойрхон" гэдэг нь $(x, y)$ ба тэгш өнцөгтийн төв хоёрын хоорондох Эвклидийн зай нь бага байхыг хэлнэ. Хэрвээ энэ үед мөн олон хариутай байвал цагайн толгойн дарааллаар багыг нь авна. Энд "цагайн толгойн дарааллаар бага" гэдэг нь $(x_{1}, y_{1}, x_{2}, y_{2})$ гэсэн дарааллаар багыг нь сонгоно.

Оролт

Эхний мөрөнд зургаан бүхэл тоо $n, m, x, y, a, b$ $(1 ≤ n, m ≤ 10^{9}, 0 ≤ x ≤ n, 0 ≤ y ≤ m, 1 ≤ a ≤ n, 1 ≤ b ≤ m)$ агуулна.

Гаралт

$x_{1}, y_{1}, x_{2}, y_{2}$ гэсэн дөрвөн бүхэл тоог хэвлэнэ. Энэ нь олсон дөрвөлжин дэд хүснэгтийн зүүн доод цэг болох $(x_{1}, y_{1})$ ба баруун дээд цэг болох $(x_{2}, y_{2})$ юм.

Орчуулсан: Жавхлан

Жишээ тэстүүд

Оролт
9 9 5 5 2 1
Гаралт
1 3 9 7
Оролт
100 100 52 50 46 56
Гаралт
17 8 86 92
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...