A. Гурвалсан азтай сэлгэмэл

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бика сэлгэмэл сонирхож байна. $n$ урттай сэлгэмэл нь 0-с $(n - 1)$ хүртэлх тоо бүр яг нэг удаа орсон бүхэл тоон дараалал юм. Жишээлбэл: $[0, 2, 1]$ бол 3 урттай сэлгэмэл, харин $[0, 2, 2]$, $[1, 2, 3]$ биш юм.

Хэрвээ $n$ урттай $(a, b, c)$ гурвалсан сэлгэмэл бол $(a, b, c)$-г гурвалсан азтай сэлгэмэл гэнэ.

$a_{i}$ тэмдэг нь $a$ сэлгэмэлийн $i$-р элементийг илэрхийлнэ. Дээр дурьдсан молулийн тэнцүү байдал нь $a_{i} + b_{i}$ тоог $n$-д, $c_{i}$ тоог $n$-д хуваасны дараах үлдэгдэлүүд нь тэнцүү гэсэн утгатай.

Одоо түүнд $n$ бүхэл тоо байгаа ба тэр Гурвалсан азтай сэлгэмэлийг хайхыг хүсэж байна. Чи түүнд туслах уу?

Оролт

Нэг мөрөнд $n$ $(1 ≤ n ≤ 10^{5})$ бүхэл тоог оруулна.

Гаралт

Хэрвээ $n$ урттай Гурвалсан азтай сэлгэмэл байхгүй бол $-1$ гэж хэвлэнэ. Эсрэг тохиолдолд гурван мөр хэвлэнэ. Мөр бүр нь зайгаар тусгаарлагдсан $n$ бүхэл тоонудыг агуулна. Эхний мөр нь $a$ сэлгэмэлийг, хоёр дахь мөр нь $b$ сэлгэмэлийг, гурав дахь мөр нь $c$ сэлгэмэлийг агуулна.

Хэрвээ олон шийд байгаа бол тэдгээрийн аль нэгийг нь хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
Гаралт
1 4 3 2 0
1 0 2 4 3
2 4 0 1 3
Оролт
2
Гаралт
-1

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд, гурвалсан сэлгэмэл $([1, 4, 3, 2, 0], [1, 0, 2, 4, 3], [2, 4, 0, 1, 3])$ бол Гурвалсан азтай сэлгэмэл, дараах байдлаар:

  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • .

Хоёр дахь жишээнд, гурвалсан азтай сэлгэмэл байхгүй гэдгийг хялбархан анзаарч болно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...