B. Хэрэм Хуша

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хэрэм Хуша n хэсэгт хуваагдсан шулуун замын 1-р хэсэг дээр зогсож байна. Замыг хуваасан хэсгүүд нь зүүнээсээ баруун тийш 1-ээс n хүртэл дугаарлагдсан.

Хуша n-р хэсэгрүү очихыг хүсэж байгаа боловч зарим хэсгүүд чулуутай тул тэд нар дээр зогсохыг хүсэхгүй байгаа. Мөн Хуша хөдлөхдөө одоо буй ямар нэгэн i-р хэсгээс $i + 1, i + 2, ..., i + k.$ -р хэсгүүдийн аль нэгрүү үсэрч чадах бол түүнийг чулуутай хэсгүүд дээр зогсолгүйгээр 1-р хэсгээс n-р хэсэгрүү очиж чадах эсэхийг тодорхойлно уу.

Оролт

Эхний мөрөнд хоёр бүхэл тоо n ба k $(2 ≤ n ≤ 3·105, 1 ≤ k ≤ 3·105)$ байрлана. Дараагийнмөрөнд замын хэсгүүдийн n ширхэг мэдээлэл байх ба i-р зам чулуутай бол "#", чулуугүй бол "." байна.

Гаралт

Хуша чулуутай хэсэг дээр очилгүйгээр n-р хэсэгт хүрж чадах бол "YES", үгүй бол гэж "NO" хэвлэ.

[Орчуулга хяналт хийгдээгүй. ^_^ ... Codeforces Mongolian Translation Team]

Орчуулсан: mmur

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1
..
Гаралт
YES
Оролт
5 2
.#.#.
Гаралт
YES
Оролт
7 3
.#.###.
Гаралт
NO
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...