A. Яраслов ба сэлгэмлүүд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ярасловд $n$ ширхэг бүхэл тоон гишүүнтэй дараалал байв. Яраслов нэг секунтэд дурын хөрш $2$ гишүүний байрыг сольж чаддаг. Одоо тэр хэзээ нэгэн цагт дарааллын бүх хөрш гишүүд хоорондоо ялгаатай болох боломжтой эсэхийг сонирхож байна. Түүнд туслана уу.

Оролт

Эхний мөрөнд дарааллын гишүүний тоо болох $n$ ($ 1 ≤ n ≤ 100$), дараагийн мөрөнд дарааллын гишүүд $a_1, a_2, ... , a_n$ ($1 ≤ a_i ≤ 1000$) өгөгдөнө.

Гаралт

Хэрвээ уг дарааллыг Ярословын хүссэнээр болгож чадах бол "YES", үгүй бол "NO" гэж хашилтгүйгээр хэвлэ.

Орчуулсан: Говьхүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
1
1
Гаралт
YES
Оролт
3
1 1 2
Гаралт
YES
Оролт
4
7 7 7 7
Гаралт
NO

Тэмдэглэл

In the first sample the initial array fits well.

In the second sample Yaroslav can get array: $1$, $2$, $1$. He can swap the last and the second last elements to obtain it.

In the third sample Yarosav can't get the array he needs.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...