D. Ксуша ба Дөрвөлжин

хугацааны хязгаарлалт 4 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ксуша бол идэвхтэй математикч. Тэр математикийн таавруудад үнэхээр гайхалтай шургуу ханддаг.

Өнөөдөр Ксуша тэг биш талбаатай гүдгэр олон өнцөгттэй тулгарсан. Тэр одоо бүх бүхэл тоон цэгүүдээс (цэгүүдийн координат нь бүхэл) нэгэн жигдээр хоёр хос давхцаагүй цэгийг олон өнцөгт дотроос эсвэл хүрээн дээрээс сонгосон ба дараа нь хоёр сонгогдсон эсрэг цэгүүдээр дөрвөлжин зурсан бол энэ дөрвөлжингийн талбай хэд байх вэ?

Давхцаагүй хос цэгүүд нь бүх давхцаагүй хос цэгүүд дундаас нэгэн жигдээр олон өнцөгтийн дотроос мөн хүрээн дээрх байрлалуудаас сонгогдсон. Хос цэгүүд нь $p, q$ $(p ≠ q)$ ба адилхан байж болно.

Шаардлагатай талбайг тоолход Ксушад туслаарай!

Оролт

Эхний мөрөнд бүхэл $n$ $(3 ≤ n ≤ 10^{5})$ тоо агуулагдана. Энэ нь Ксуша-гийн гүдгэр олон өнцөгтийн оройн тоо юм. Дараагийн $n$ мөрөнд цагийн зүүний дагуу эсвэл цагийн зүүний эсрэг дараалалтайгаар олон өнцөгтийн оройн координатууд агуулагдана. $i$-р мөрөнд бүхэл $x_{i}, y_{i}$ $(|x_{i}|, |y_{i}| ≤ 10^{6})$ тоонууд агуулагдана. Эдгээр нь дарааллын $i$-р оройны координатууд юм.

Гаралт

Нэг мөрөнд бодит тоо хэвлэнэ. Энэ нь тооцоолсон шаардлагатай талбай.

Үнэмлэхүй ба харьцангуй алдаа нь $10^{ - 6}$-аас багагүй бол хариулт зөв гэж үзнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 0
5 5
5 0
Гаралт
4.6666666667
Оролт
4
-1 3
4 5
6 2
3 -5
Гаралт
8.1583333333
Оролт
3
17 136
859 937
16 641
Гаралт
66811.3704155169
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...