E. Эмэгтэйчүүдийн дэлгүүр

хугацааны хязгаарлалт 8 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Эмэгтэйчүүдийн дэлгүүр нь саяхан Ултима Түл хотод нээгджээ. Уг нээлтийн ажиллагаанд зориулан дэлгүүр $n$ ширхэг цүнх авчээ. Цүнх бүр нь нийт $a_{i}$ жин бүхий эд зүйлс дотор нь хийж болохоор дүрслэгдэв. Хачирхалтай зүйл нь та эдгээр цүнхнүүд дотор $a_{i}$-аас эрс бага нийт жин бүхий эд зүйлcийг хийж болохгүй. Гэхдээ дэлгүүрт зарагдах эд зүйлсийн жингүүд нь хараахан тодорхой биш байгаа юм. Иймд та эдгээрийг тодорхой болгох ёстой.

Таны даалгавар бол эд зүйлсийн жингүүдийн олонлог болох $p_{1}, p_{2}, ..., p_{k}$ $(1 ≤ p_{1} < p_{2} < ... < p_{k})$-ыг дараах нөхцөлүүдийг хангаж байхаар олох юм:

  1. Цүнх болгон нь хэрэглэгдэх ба $i$ $(1 ≤ i ≤ n)$ бүрийн хувьд нийт жин нь $a_{i}$-тай тэнцүү байх хэсэг эд зүйлс байх ёстой. Бид ямар ч жингийн эд зүйлсээс хязгааргүй тооны ширхэг байгаа гэж үзэх ба та ижил жинтэй олон тооны эд зүйлсийг нэг цүнхэнд хийж болно.
  2. Нийт жин нь $m$-тэй тэнцүү эсвэл бага байх хэсэг эд зүйлс болгоны хувьд эдгээр хэсэг эд зүйлсийг хийж болох цүнх байх ёстой. Мөн ижлээр хэсэг эд зүйлс дотор ижил жинтэй олон тооны эд зүйлс байж болно.
  3. 1 болон 2-р нөхцөлийг хангаж буй бүх хэсэг эд зүйлсийн жингүүд дундаас хамгийн бага тооны жингүүд агуулсан жингүүдийн олонлогийг олно. Өөрөөр хэлбэл $k$-г аль болох бага байлгах юм.

Уг хариултын олонлогийг хэвлэнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоонууд $n$ болон $m$ ($1 ≤ n, m ≤ 10^{6}$) өгөгдөнө. 2-дахь мөрөнд $n$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоонууд $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ ($1 ≤ a_{1} < a_{2} < ... < a_{n} ≤ m$) өгөгдөх ба эдгээр нь цүнхнүүдийн жингийн хязгаарыг илэрхийлнэ.

Гаралт

Эхний мөрөнд хэрэв нөхцөлүүдийг хангах $p_{i}$ олонлог байхгүй бол "$NO$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэнэ үү.

Бусад тохиолдолд "$YES$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэх ба 2-дахь мөрөнд уг хамгийн бага тооны жингүүд агуулж буй хариултын олонлогийн элементийн тоо $k$-г хэвлэнэ. 3-дахь мөрөнд $k$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоонууд $p_{1}, p_{2}, ..., p_{k}$ $(1 ≤ p_{1} < p_{2} < ... < p_{k})$-г хэвлэнэ. Хэрэв олон тооны хариултууд байвал алийг нь ч хэвлэсэн болно.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
6 10
5 6 7 8 9 10
Гаралт
YES
5
5 6 7 8 9 
Оролт
1 10
1
Гаралт
NO
Оролт
1 10
6
Гаралт
YES
1
6 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...