Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 0
1 0
2 1
Гаралт
3.650281539872885
Оролт
4
0 0
1 0
2 1
2 0
Гаралт
-1