A. Тоонд орон нэмэх

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Васяд $a$ ба $b$ гэсэн хоёр тоо байгаа. Гэсэн хэдий ч, Вася-гийн $a$ тоо хэтэрхий богино байсан. Иймээс тэр $a$ тоог $n$ удаа уртасгах үйлдлийг давтан хийхээр шийдсэн.

Нэг үйлдлээр Вася-гийн $b$ тоонд хуваагддаг, яг нэг оронтой тоог $a$ тооны баруун талд нь нэмнэ (аравтын бичлэгээр). Хэрвээ $b$ тооны хуваагчийг олж авах боломжгүй бол орон нэмэх үйлдлийг хийхгүй.

Таны даалгавар бол боломжит оронг Васяд олж $a$ тоог $n$ удаа нэмж хэвлэхэд нь туслана.

Оролт

Эхний мөрөнд гурван бүхэл $a, b, n (1 ≤ a, b, n ≤ 10^{5})$ тоонууд агуулагдана.

Гаралт

Нэг мөрөнд тэгээр эхлээгүй бүхэл тоо байна. Васяа-гийн авч болох боломжит оронг $a$ тоонд $n$ удаа нэмж хэвлэнэ. Хэрвээ ийм тоо байхгүй үед -1 гэж хэвлэнэ. Хэрвээ олон боломжит хариу байвал аль нэгийг нь хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4 5
Гаралт
524848
Оролт
12 11 1
Гаралт
121
Оролт
260 150 10
Гаралт
-1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...