B. Зѳв хаалт

хугацааны хязгаарлалт 5 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хаалтнуудын дарааллыг хэрвээ түүнд $«+»$ ба $«1»$ тэмдэгтүүдийг нэмээд арифметикийн илэрхийлэл байрлуулж болдог бол зѳв гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл $«(())()»$, $«()»$ ба $«(()(()))»$ нь зѳв, харин $«)(»$, $«(()»$ ба $«(()))(»$ нь биш.

Нэгэн ѳдѳр Жон хаалтан дараалал авч үзжээ. Тэрээр уг хаалтан дарааллаас дарааллыг нь алдагдуулалгүй зарим тэмдэгтийг нь хасч зѳв хаалт үүсгэхээр шийдэв. Хамгийн ихдээ ямар урттай зѳв хаалт үүсгэж чадах вэ?

Оролт

Оролт хоосон биш, $«(»$, $«)»$ тэмдэгтүүдээс бүрдэх ганц мѳрѳѳс бүрднэ. Түүний урт $10^6$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

Боломжит хамгийн урт зѳв хаалтан дарааллын уртыг гарга.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
(()))(
Гаралт
4
Оролт
((()())
Гаралт
6
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...