C. Харах өнцөг

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Флатланд-д саяхан жолооны үнэмлэхэнд нүд шалгах шинэ төрлийг нэвтрүүлсэн. Шалгалт эхлэхэд хавтан дээр хиймэл моделүүд байна. Та координатын эхээс хамгийн ойрхон оршиж байгаа оройн өнцгийг хэлэх ёстой. Энэ оройн өнцгийн хязгаар дотор бүх моделууд дотор зогсоно.

Хэрэв та их хугацаа зарцуулж байвал харааны бэрхшээлтэй гэсэн наалт наана. Тэгэхээр үүнийг шалгадаг програм бичнэ.

Оролт

Эхний мөрөнд нэг бүхэл $n (1 ≤ n ≤ 10^{5})$ тоо агуулагдана. Энэ тоо нь хиймэл моделуудын тоо юм.

Дараагийн $n$ мөр бүрд хоёр ширхэг зайгаар тусгаарлан бүхэл $x_{i}, y_{i} (|x_{i}|, |y_{i}| ≤ 1000)$ тоонуудыг оруулна. Энэ нь $i$-ээр моделын координат юм. Эдгээр тоо нь координатын эх байвал ямар ч модел байхгүй гэдэг нь баталгаатай. Мөн хоёр модел хавтгайн ижил цэгт байж болохгүй.

Гаралт

Нэг бодит тоо хэвлэнэ. Энэ утга нь олох өнцгийн градус. Хариултын үнэмлэхүй болон харцангуй алдаа нь $10^{ - 6}$-с хэтрэхгүй байвал хүчин төгөлдөр байна.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
2 0
0 2
Гаралт
90.0000000000
Оролт
3
2 0
0 2
-2 2
Гаралт
135.0000000000
Оролт
4
2 0
0 2
-2 0
0 -2
Гаралт
270.0000000000
Оролт
2
2 1
1 2
Гаралт
36.8698976458

Тэмдэглэл

Эхний жишээний туршилтын шийдлийг доор харуулав:

Хоёр дахь жишээний туршилтын шийдлийг доор харуулав:

Гурав дахь жишээний туршилтын шийдлийг доор харуулав:

Дөрөв дахь жишээний туршилтын шийдлийг доор харуулав:

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...