B. Кубуудээр тоглох

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Петя Вася хоёр жаахан тоглохоор шийдсэн. Тэд $n$ ширхэг улаан куб болон $m$ ширхэг хөх куб олсон. Тоглоом дараах байдлаар явагдана: тоглогчид ээлжлэн нэг өнгийн (улаан эсвэл хөх) куб сонгох ба түүнийгээ шулууны дагуу (шулуун нийтдээ $n + m$ кубтэй болно) зүүнээс баруун чиглэлтэй өрнө. Петя эхлэнэ. Петягийн ажил бол хөрш кубууд ижил өнгөтэй байх хосын тоог аль болох их байлгах. Харин Васягийн ажил бол хөрш кубууд ялгаатай өнгөтэй байх хосуудын тоог хамгийн их байлгах.

Тоглоом дахь Петягийн оноо нь шулуун дээр байгаа ижил өнгөтэй хөрш хосуудын тоо бол Васягийн оноо нь шулуун дээр байгаа ялгаатай өнгөтэй хөрш хосуудын тоо байна. Таны ажил бол хэрвээ хоёр хүү хамгийн тохиромжтой хэлбэрээр тоглосон бол тоглоомын төгсгөлд оноог (харгалзан Петя болон Васягийн оноог) тооцоолох юм. Хамгийн тохиромжтой хэлбэрээр тоглохын тулд хамгийн чухал нь өөрийн оноог хамгийн их байлгах ба дараагийн чухал зүйл бол өрсөлдөгчийн оноог хамгийн бага байлгахыг хичээх юм.

Оролт

Зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоон утгууд болох $n$ ба $m$ $(1 ≤ n, m ≤ 10^{5})$-ийг агуулсан ганц мөр байх ба харгалзан улаан болон хөх кубуудын тоо юм.

Гаралт

Гаралтын нэг мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан хоёр бүхэл тоон утгыг хэвлэх ба харгалзан Петя болон Васягийн оноо ба хоёр тоглогч хоёул хамгийн тохиромжтой хэлбэрээр тоглоно.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1
Гаралт
2 1
Оролт
2 4
Гаралт
3 2

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр Петягийн хувьд хамгийн тохиромжтой стратеги бол шулуун дээр хөх куб тавих юм. Үүний дараа дан улаан кубууд үлдэх ба тоглоомын төгсгөлд шулуун зүүнээсээ баруун тийш [хөх, улаан, улаан, улаан] гэж харагдана. Ингээд Петя 2 оноотой Вася 1 оноотой болно.

Хэрвээ Петя хамгийн эхэнд улаан куб сонгоод хоёр хүү хамгийн тохиромжтой байдлаар тоглоход Петя 1 оноотой болох ба Вася 2 оноотой болно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...