B. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүний хэмжээ

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$2013$ онд Бэрландын Их Сургуулийн профессорууд нийт $n$ тооны олимпиадад бодлого бэлтгэх ёстой. Олимпиадууд $1$-ээс $n$ хүртэл дугаарлагдсан. Бид олимпиад бүрийн бэлтгэлд хэдэн шүүгчдийн бүрэлдэхүүн байх ёстойг мөн бодлогуудыг бэлдэхийн тулд шаардагдах хугацааг мэднэ. $i$ дэх олимпиадад $p_{i}$ хүн шүүгчээр ажиллах ёстой ба $t_{i}$ өдөр бэлтгэх шаардлагатай. Тухайн олимпиадад бэлтгэх өдрүүд дараалсан өдрүүд байх ба олимпиадын өмнөх өдөр дуусах ёстой. Мөн тухайн олимпиад болох өдөр энэхүү олимпиадын бэлтгэл ажилд оролцсон хүн ажиллахгүй.

Жишээ нь: Олимпиад $12$-р сарын $9$-нд болох ба $7$ хүн $6$ өдөр бэлтгэх ёстой бол $7$ хүн $12$-р сарын $3$-наас эхлэн бэлтгэж эхлэн $12$-р сарын $8$-нд ажлаа дуусгах ба $12$-р сарын $9$-нд энэ олимпиадын зохион байгуулалтад оролцохгүй. Тиймээс тэдгээрийн зарим нь бэлтгэл ажил нь эхэлж байгаа өөр олимпиадын ажилд оролцож болох юм. Харин олимпиад $11$-р сарын $3$-нд болох ба $5$ өдрийн бэлтгэл хэрэгтэй гэвэл $10$-р сарын $29$-нөөс $11$-р сарын $2$-ны хооронд бэлтгэл ажил явагдах юм.

Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд хэт их ачаалал өгөхгүйн тулд дараах дүрмүүдийг зохиожээ: Шүүгчдийн бүрэлдэхүүний гишүүн өөр өөр олимпиадын бэлтгэлд ижил өдөр оролцохгүй. Тэгвэл хамгийн багадаа шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд хэдэн хүн байвал бүх олимпиад цагтаа болох вэ.

Оролт

Эхний мөрөнд $2013$ онд зохиогдох Олимпиадын тоо $n$ байна. Дараагийн $n$ мөр бүрт олимпиадын мэдээлэл байна. $i$-дэх мөрөнд $i$ дэх олимпиад зохиогдох сар, өдөр, бэлтгэл ажилд оролцох хүний тоо, бэлтгэх шаардлагатай өдрийн тоо болох $m_{i}$, $d_{i}$, $p_{i}$, $t_{i}$ ($1 ≤ m_{i} ≤ 12$, $d_{i} ≥ 1$, $1 ≤ p_{i}, t_{i} ≤ 100$) тоонууд байна (тоонууд тэгээр эхлээгүй байна).

$d_{i}$ нь $m_{i}$ сар дахь өдрийн тооноос хэтрэхгүй. Олимпиадууд дурын дарааллаар өгөгдсөн байна. Нэг өдөрт олон олимпиад зохиогдож болно.

Орчин үеийн Грегорийн хуанлийг ашиглаарай. Бүх огноо $2013$ оных байна. Энэ жил өндөр жил биш болохыг анхаараарай. Тиймээс $2$-р сар $28$ хоногтой. Мөн зарим олимпиадын бэлтгэл $2012$ онд эхэлж болно.

Гаралт

Хамгийн бага шүүгчдийн бүрэлдэхүүний хэмжээг ол.

Орчуулсан: Бат-Од

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
5 23 1 2
3 13 2 3
Гаралт
2
Оролт
3
12 9 2 1
12 8 1 3
12 8 2 2
Гаралт
3
Оролт
1
1 10 1 13
Гаралт
1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...