B. Физикийн туршилт

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вася физикийн хичээл дээр эзэлхүүн хэмжих туршилт хийж байна. Тэрээр багшийн зөвлөгөөг дагаж $n$ ширхэг хэмжилт хийн бүх үр дүнг тэмдэглэн авч байв. Үүний дараа тэрээр үр дүнг багшид үзүүлэх гэтэл сүүлийн хичээл дээр Петягийн үр дүнгүүдийн хамгийн их хэмжилт нь хамгийн бага хэмжилтээсээ $2$-оос олон дахин их байсан учир Петяг туршилтыг дахин хийлгэсэнийг санажээ.

Вася залхуу учир туршилтыг дахин хийхийг хүсэлгүй, туршилтаа хийчихээд гэртээ харьж тоглоом тоглохыг л хүсч байлаа. Тиймээс хуурахаар шийджээ: Вася багшид үр дүнгээ үзүүлэхээс өмнө хамгийн бага хэмжилт хамгийн их хэмжилт хоёрын ялгааг хамгийн ихдээ $2$ дахин байхаар зарим хэмжилтийг арилгахыг хүсжээ. Өөрөөр хэлвэл хамгийн бага хэмжилтийг $x$, хамгийн их хэмжилтийг $y$ гэвэл $y ≤ 2 \cdot x$ тэнцэтгэл биш заавал биелэх ёстой. Мэдээж багшид сэжиг төрүүлэхгүйн тулд аль болох цөөн тооны хэмжилт арилгахыг хүсэж байлаа.

Васяд $y ≤ 2 \cdot x$ тэнцэтгэл биш биелэхийн тулд хамгийн багадаа хэдэн тоо арилгах хэрэгтэй вэ гэдгийг олоход туслана уу.

Оролт

Эхний мөрөнд Васягийн хийсэн нийт хэмжилтийн тоо болох $n$ $(2 ≤ n ≤ 10^{5})$ бүхэл тоо өгөгдөнө.

Хоёр дахь мөр хэмжилтүүд болох зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг бүхэл тоо $c_{1}, c_{2}, ..., c_{n}$ $(1 ≤ c_{i} ≤ 5000)$ өгөгдөнө.

Гаралт

Васягийн арилгах хэмжилтийн тоог хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Энхлут

Жишээ тэстүүд

Оролт
6
4 5 3 8 3 7
Гаралт
2
Оролт
4
4 3 2 4
Гаралт
0

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд та $4$ дэхь болон $5$ дахь хэмжилтийг (утгууд нь харгалзан $8$ болон $7$) арилгаж болно. Эндээс хамгийн их утга $5$ хамгийн бага утга $3$ болно. Эсвэл та $3$ дахь болон $5$ дахь хэмжилтийг (адилхан $3$ утгатай) арилгаж болно. Үүний дараа хамгийн их нь $8$ хамгийн бага нь $4$ болох болно.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...