E. Тест

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Заримдаа програмчлалын бодлогын тестийг бэлтгэхэд хэцүү байдаг. Боб тэмдэгт мѳртэй холбоотой, оролтын ѳгѳгдѳл нь тэмдэгт мѳр байдаг нэгэн шинэ бодлогоны тестийг бэлдэж байна. Боб энэ бодлогонд гурван буруу бодолт хийв. Нэгдүгээрх нь, ѳгѳгдѳл $s_1$ тэмдэгт мѳрийг агуулдаг бол буруу хариулт, хоёрдугаар нь ѳгѳгдѳл $s_2$ тэмдэгт мѳрийг агуулдаг бол тѳгсгѳлгүй давталт, гуравдугаар нь ѳгѳгдѳл $s_3$ тэмдэгт мѳрийг агуулдаг бол санах ойн хязгаарлалт хэтрэх гэсэн үр дүн гаргадар байх ёстой.

Боб эдгээр бодолтуудыг унагах ганц тест зохиохыг хүсчээ. Бобын гурван бодолт давж чадахгүй тестийн урт хамгийн багадаа хэд байх вэ?

Оролт

Оролтын ѳгѳгдѳл яг гурван мѳрѳѳс бүрднэ. $i$-р мѳр $s_i$ тэмдэгт мѳрийг агуулна. Тэмдэгт мѳрүүд хоосон биш, Латин цагаан толгойн жижиг үсгүүдээс бүрдэх ба урт нь $10^5$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

$s_1$, $s_2$, $s_3$ дэд тэмдэгт мѳрүүдийг агуулах хамгийн бага урттай тэмдэгт мѳрийн урт болох тоог гарга.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
ab
bc
cd
Гаралт
4
Оролт
abacaba
abaaba
x
Гаралт
11
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...