D. Илжиг ба Одод

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Орой болоход Илжиг Шрекийг хамт од хараач урьдаг. Тэд гуалин дээр сууж цай уунгаа одот тэнгэрийг аждаг. Тэнгэр яндангийн цаагуур, дээврийн дээгүүр дүүжлэгдсэн мэт байна. Шрекийн одод яндангийн баруун талд, харин Илжигнийх яндангийн зүүн талд байрлана. Ихэнх өдөр Илжиг оддоо тоолдог ба тэр яг $n$ од байгаа гэдгийг мэднэ. Энэ удаад тэр арай сонирхолтой байхыг хүссэн. Тэр координатын систем төсөөлсөн ба координатуудын эхлэлийг яндан ба дээврийн огтлолцол дээр байрлуулсан, $OX$ тэнхлэг дээврийн дагуу зүүн тийш чиглэсэн бол $OY$ тэнхлэг дээшээ яндангийн дагуу чиглэнэ (зураг харна уу). Илжиг координатын эхлэлээс $α_{1}$ ба $α_{2}$ өнцгөөр $OX$ тэнхлэгрүү чиглэсэн хоёр цацрагийг төсөөлсөн.

Илжиг уг хоёр цацрагийн хооронд орших дурын одыг сонгосон. Үүний дараа тэр энэ одноос мөн адил $α_{1}$ ба $α_{2}$ өнцгөөр $OX$ тэнхлэгрүү гарсан цацрагуудыг төсөөлөөд дахи нэг од сонгосон. Тэр энэ үйлдлээ одноос гарсан цацрагуудын хооронд үүсэх хэсгээс од сонгох боломжтой байх бүрт давтсан.

Үр дүнд нь Илжиг оддын гинжтэй болсон. Хэрвээ тэр өгөгдсөн дүрмүүдийн дагуу ажиллавал од бүррүү дарааллан очиж чадна.

Таны ажил бол Илжигний үүсгэсэн гинж агуулж чадах оддын тоо $m$-н хамгийн их утгыг олох юм.

Гинж координатын эхээс эхлэх ёстой ба гинж дахь оддын тоог тоолоход энэ цэг тоологдохгүй.

Оролт

Эхний мөрөнд бүхэл тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$) байх буюу оддын тоо байна. Хоёр дахь мөрөнд "$a$/$b$ $c$/$d$" холбоог илэрхийлэх ба ($0 ≤ a, b, c, d ≤ 10^{5}$; ; ; ) хэлбэртэй хялбар томьёог тодорхойлно. Өгөгдсөн $a$, $b$, $c$, $d$ тоонууд нь бүхэл тоо байна.

Дараагийн $n$ мөрөнд хос бүхэл тоо $x_{i}$, $y_{i}$ ($1 ≤ x_{i}, y_{i} ≤ 10^{5}$) байх буюу оддын координатууд юм.

Бүх од ялгаатай координаттай байна.

Гаралт

Асуултын хариулт болох $m$ тоог нэг мөрөнд хэвлэ.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
15
1/3 2/1
3 1
6 2
4 2
2 5
4 5
6 6
3 4
1 6
2 1
7 4
9 3
5 3
1 3
15 5
12 4
Гаралт
4

Тэмдэглэл

Жишээн дээр Илжигний үүсгэж чадах хамгийн урт гинж нь дөрвөн одноос бүрдэнэ. Илжиг цацрагууд дээр байрласан оддыг сонгох боломжгүй.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...