E. Матриц

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Тэг болон нэгийн цифрүүдээс бүрдсэн $n × n$ хэмжээст квадрат матрицыг авч үзье.

Матрицын мөр бүрд байх $1$-үүд нэг дор зэрэгцэн байрласан байвал "сайн" матриц гэж нэрлэе. Жишээ нь: $00...0011...1100...00$ (эсвэл энэ нь ямар ч нэггүй бол зүгээр тэгүүдээс бүрдэнэ).

Танд $n × n$ хэмжээтэй тэг болон нэгүүдээс бүрдсэн $a$ матриц өгөгдөнө. Таны даалгавар бол багануудыг сэлгэж сайн матриц $b$-г гаргаж авах юм.

Оролт

Эхний мөр нь бүхэл $n$ ($1 ≤ n ≤ 500$) тоог агуулна. Энэ нь $a$ матрицын хэмжээ юм.

Дараагийн $n$ мөрөнд $n$ ширхэг "$0$" болон "$1$" тэмдэгтүүд агуулагдана. Энэ нь $a$ матриц юм. Тэмдэгтүүдийг зайгаар тусгаарлалгүй бичнэ.

Гаралт

Хэрвээ та матрицын багануудыг сэлгэж сайн матриц $b$-г гаргаж чадсан бол эхний мөрөнд "YES" гэж хэвлэнэ. Дараагийн $n$ мөрөнд сайн матриц $b$-г хэвлэнэ. Олон хариулт байгаа бол та алийг нь ч хэвлэж болно.

Хэрвээ сайн матриц гаргах боломжгүй бол "NO" гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
6
100010
110110
011001
010010
000100
011001
Гаралт
YES
011000
111100
000111
001100
100000
000111
Оролт
3
110
101
011
Гаралт
NO
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...