E. Берланд коллайдр

хугацааны хязгаарлалт 1.5 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Берланд коллайдрын барилгын ажил саяхан дууссан. Коллайдр нь $n$ тooны хэсгээс бүрдсэн урт нарийхан хонгил юм. Бид зүүнээс баруун тийш чиглэсэн 1 хэмжээст коллайдрыг авч үзнэ. Хэсгүүдийн координат, коллайдрын хэсгүүд бүрийн давтамж мэдэгдэж байгаа. Коллайдрын эхлэлээс хэсгүүдийн давтамж өөрчлөгдөхгүй. Берландын эрдэмтэд чиглэл нь өөр давтамжтай хэсгүүдийн коллайдрт томоохон дэлбэрэлт болно гэж бодож байгаа. Дэлбэрэлт болохоос өмнө коллайдрын эхэлсний дараа хичнээн цаг зарцуулагдахыг олоход тусална уу.

Оролт

Эхний мөр $n$ ($1 ≤ n ≤ 5*10^{5}$) гэсэн ганц бүхэл тоо агуулах ба энэ нь коллайдр дахь нийт хэсгийн тоог харуулж байна. Дараагийн $n$ мөрүүд нь хэсгүүдийн тодорхойлолтыг агуулна. Хэсэг бүр $x_{i}$, $v_{i}$ ($ - 10^{9} ≤ x_{i}, v_{i} ≤ 10^{9}, v_{i} ≠ 0$) гэсэн хоёр бүхэл тоог агуулах ба эдгээр нь координат болон давтамжийг тус тус илэрхийлнэ. Бүх координат нь ялгаатай. Хэсгүүд нь координатын өсөх дарааллаар байрлана. Координатууд нь метр, давтамжууд нь м/с –аас илэрхийлэгдэнэ. Давтамж нь коллайдр эхлэл өнгөрөөд хэсэг нь зүүн тийш хөдлөх бол сөрөг, харин эерэг утгатай үед баруун тийш хөдөлнө.

Гаралт

Хэрэв дэлбэрэлт болохгүй гэж үзвэл -1 хэвлэнэ үү. Дэлбэрэлт болохоос өмнө коллайдрын эхлэл өнгөрөөд секунтанд хэр хугацаа зарцуулахыг харуулсан нэг тоо гаргана уу. Хариуны харьцангуй болон туйлын алдаа нь $10^{-9}$ -ээс бага байна гэж үзнэ.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
-5 9
0 1
5 -1
Гаралт
1.00000000000000000000
Оролт
6
1 3
2 3
3 3
4 -3
5 -1
6 -100
Гаралт
0.02912621359223301065
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...