C. Цэгүүдийн дараалал

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бүхэл тоон координаттай хавтгай дээр дараах цэгүүд ѳгѳгдсѳн: $M_0, A_0, A_1, ... , A_{n - 1}$. Энд $n$ нь сондгой тоо. Одоо дараах байдлаар $M_i$ цэгүүдийн тѳгсгѳлгүй олонлогийг тодорхойлъё: $M_i$ нь $M_{i-1}$ цэгийн $A_{(i-1)mod(n)}$ (натурал тоо $i$ бүрийн хувьд) цэгийн хувьд тэгш хэмтэй цэг байна. Энд $B$ цэг нь $A$ цэгийн $M$ цэгийн хувьд тэгш хэмтэй цэг гэдэг нь $M$ цэг $AB$ хэрчмийн дундаж цэг байхыг хэлнэ. $j$ дугаар ѳгсѳн бол $M_j$ цэгийг ол.

Оролт

Эхний мѳрѳнд сондгой бүхэл тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^5$) ба олохыг хүсч буй дугаар болох бүхэл тоо $j$ ($1 ≤ j ≤ 10^{18}$) ѳгѳгднѳ. Дараагийн мѳрѳнд $M_0$ цэгийн координат болох хоёр бүхэл тоо зайгаар тусгаарлагдан ѳгѳгднѳ. Дараагийн $n$ мѳрѳнд, $i$-р мѳрѳнд $A_{i-1}$ цэгийн координат болох хоёр бүхэл тоо ѳгѳгднѳ. Бүх координатын абсолют утга $1000$-аас хэтрэхгүй бүхэл тоо байна.

Гаралт

Нэг мѳрѳнд $M_j$ цэгийн координатыг зайгаар тусгаарлан гарга.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4
0 0
1 1
2 3
-5 3
Гаралт
14 0
Оролт
3 1
5 5
1000 1000
-1000 1000
3 100
Гаралт
1995 1995
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...