A. 2 шуудай төмс

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Валерад 2 шуудай төмс байсан, эхний шуудай нь $x$ $(x≥1)$ төмстэй, хоёрдугаар шуудай нь $y$ $(y≥1)$ төмстэй. Валера их салан хүүхэд учир эхний шуудай төмс ($x$ төмстэй) шуудайгаа хаячихсан. Валера хоёр шуудайнд байсан нийт төмсний хэмжээг ($x$+$y$) санаж байгаа ба, нэгдүгээрт энэ нь $n$ тооноос ихгүй, хоёрдугаарт энэ нь $k$ тоонд хуваагддаг байсан.

Валерад эхний шуудайнд хэдэн ширхэг төмс байсныг тодорхойлоход туслаарай. Боломжит бүх тоонуудыг өсөх эрэмбээр хэвлэ.

Оролт

Эхний мөр нь $y$,$k$,$n$ $(1≤y,k,n≤10^9;\ \frac{n}{k}≤10^5)$. гэсэн гурван бүхэл тоо агуулна.

Гаралт

$x$-ийн бүх боломжит утгыг өсөх эрэмбээр хоосон зайгаар тусгаарлаж хэвлэнэ. $x$-ийн боломжит бүх утгыг нэг л удаа хэвлэх ёстой.

$x$-д ямар нэгэн утга байхгүй бол -1 гэсэн ганц бүхэл тоо хэвлэ.

[Орчуулга хяналт хийгдээгүй. ^_^ ... Codeforces Mongolian Translation Team]

Орчуулсан: Баярхүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
10 1 10
Гаралт
-1
Оролт
10 6 40
Гаралт
2 8 14 20 26 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...