B. Т-Анхны тоонууд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Анхны тоо гэж яг $2$ ялгаатай хуваагчтай тоог хэлдэг. Харин T-Анхны тоо гэж яг $3$-н ялгаатай хуваагчтай тоог хэлдэг байна. Танд $n$ ширхэг сөрөг биш бүхэл тоонууд өгөгджээ. Уг тоонуудыг T-Анхны тоо мөн биш эсэхийг тодорхойлно уу?

Оролт

Эхний мөрөнд элементийн тоог илэрхийлэх $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^5$) тоо өгөгдөнө. Дараагийн мөрөнд $n$ ширхэг $x_i$ ($1 ≤ x_i ≤ 10^{12})$ тоонууд зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө.

C++ хэл дээр 64-битийн тоо хэрэглэх үед %lld-г хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж байна. %I64d, эсвэл cin, cout стриймийг ашиглана уу.

Гаралт

$n$ ширхэг мөрөнд $i$-р тоо T-Анхны тоо мөн бол "YES" биш бол "NO" гэж хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Адъяа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
4 5 6
Гаралт
YES
NO
NO

Тэмдэглэл

The given test has three numbers. The first number 4 has exactly three divisors -- 1, 2 and 4, thus the answer for this number is "YES$". The second number 5 has two divisors (1 and 5), and the third number 6 has four divisors (1, 2, 3, 6), hence the answer for them is "NO$".

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...