A. Ѳгѳгдсѳн тэмдэгт мѳр...

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Латин цагаан толгойн жижиг үсгүүдээс бүрдэх тэмдэгт мѳр ѳгѳгдѳв. Уг тэмдэгт мѳрѳнд ядаж хоёр удаа (газар) тааралдах хамгийн урт дэд тэмдэгт мѳрийн уртыг ол. Тэдгээр дэд тэмдэгт мѳрүүд давхцалтай байж болно (жишээ тестийг хар).

Оролт

Эхний мѳрѳнд тэмдэгт мѳр ѳгѳгднѳ. Латин цагаан толгойн жижиг үсгүүдээс бүрдэх ба хоосон биш, урт нь $100$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

Ядаж хоёр удаа тааралдах хамгийн урт дэд тэмдэгт мѳрийн урт болох бүхэл тоо.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
abcd
Гаралт
0
Оролт
ababa
Гаралт
3
Оролт
zzz
Гаралт
2
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...