D. Олимпиад

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вася хүү олимпиадад оролцчихоод байна. Багш нь түүнийг $2$ өдрийн олимпиадад нийтдээ дор хаяж $x$ оноо авсан гэдгийг мэдэж байгаа. Багшид олимпиадын эхний болон $2$ дахь өдрийн үр дүн байгаа ч түүн дээр оролцогчдын нэрийг бичилгүй, зөвхөн оноонуудыг нь бичсэн байсан тул тэрээр Васяд түрүүлэх боломж байгаа эсэхийг мэдмээр байлаа.

Багшид Васягийн эзэлж болох хамгийн сайн болон хамгийн муу байрыг илэрхийлэх $2$ тоог олоход туслаарай. Олимпиадын хариуны хүснэгтэд оролцогчдыг олимпиадын $2$ өдрийн онооных нь нийлбэрээр эрэмбэлдэг болохыг анхаараарай (хамгийн өндөр оноо авсан оролцогч нэгдүгээр байрыг эзэлнэ). $2$ болон түүнээс дээш тооны оролцогчдын оноо тэнцвэл шалгалтын комисс тэднийг хэн нь хэддүгээр байр эзлэхийг шийднэ. Бүх оролцогч $2$ өдрийн олимпиадад хоёуланд нь оролцоно.

Оролт

Эхний мөр нь олимпиадад оролцогчдын тоо болон Васягийн авсан хамгийн бага оноог харуулах, зайгаар тусгаарлагдсан $n, x$ хоёр бүхэл тоог агуулна. ($1 ≤ n ≤ 10^{5}; 0 ≤ x ≤ 2 \cdot 10^{5}$)

Хоёр дахь мөр нь оролцогчдын эхний өдөр авсан оноог харуулах, зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг $a_{1}, a_{2}, ..., a_{n}$ ($0≤a_{i}≤10^{5}$) бүхэл тоонуудыг агуулна.

Гурав дахь мөр нь оролцогчдын $2$ дахь өдөр авсан оноог харуулах, зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг $b_{1}, b_{2}, ..., b_{n}$ ($0≤b_{i}≤10^{5}$) бүхэл тоонуудыг агуулна.

Оролцогчдын авсан оноонууд дурын дарааллаар өгөгдөх ба энэ тоонууд дунд Васягийн олимпиадын дүнтэй таарах $a_{i}+b_{j}≥x$ байх $i, j$ $(1≤i, j≤n)$ хоёр бүхэл тоо заавал байна.

Гаралт

Васягийн авч болох хамгийн сайн болон хамгийн муу байрыг харуулах зайгаар тусгаарлагдсан хоёр тоог хэвлээрэй.

Орчуулсан: Солонго

Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Гаралт
1 5
Оролт
6 7
4 3 5 6 4 4
8 6 0 4 3 4
Гаралт
1 5

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд, $5$ оролцогч бүгдээрээ $2$ оноо авчээ. Шалгалтын комиссын шийдвэрээс шалтгаалан Вася $1$-р (хамгийн сайн) байрыг, мөн сүүлийн $5$-р (хамгийн муу) байрыг ч эзэлж болно.

2 дахь жишээнд, хамгийн сайн тохиолдол нь хариуны хүснэгт {4:8, 6:4, 3:6, 4:4, 4:3, 5:0} гэж байх юм бол Вася $12$ оноогоор ялах ба үнэмлэхүй ялагч болно.

Дээрх жагсаалтад оролцогчдыг авсан оноогоор нь буурах дарааллаар эрэмбэлсэн ба бид эндээс оролцогчид нэг ба $2$ дахь өдөр хэдэн оноо авсан болохыг харж болох юм.

Хамгийн муу тохиолдолд дүнгийн хүснэгт {4:8, 4:6, 6:4, 5:4, 4:3, 3:0} гэж байвал Вася эхний өдөр $4$, $2$ дахь өдөр $3$ оноо авч, $5$-р байрыг эзэлнэ.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...