D. Сегмент

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ох-тэнхлэг дээр $n$ сегментүүд өгөгдсөн байна. Та Ох-тэнхлэгийн дурын бүхэл тооны цэгт хадаас хатгахад энэ цэгийг агуулж буй бүх сегментүүд хадааслагдсан гэж үзнэ. Хэрэв хадаас зарим ямар нэг сегментийн төгсгөлийн цэгийг дайрсан бол тухайн сегментийг ч мөн хадааслагдсанд тооцно.

Бүх сегментийг хадааслахад хамгийн багадаа хэдэн хадаас шаардагдах вэ?

Оролт

Оролтын эхний мөр нь сегментийн хэмжээг харуулсан $n$ ($1 ≤ n ≤ 1000$) гэсэн бүхэл тоог агуулж байна. Дараагийн $n$ мөрүүд нь сегментийн тодорхойлолтыг агуулна. - Тодорхойлолт тус бүр нь төгсгөлийн цэгийн координатуудыг илэрхийлсэн хос бүхэл тоо юм. Бүх координатуудын туйлын утга $10000$ -аас хэтрэхгүй байна. Сегментүүд нь цэг болж хувирч болно.

Гаралт

Эхний мөр нь бүх сегментийг хадааслахад шаардагдах хадаасны хамгийн бага тоог агуулсан бүхэл тоог агуулна. Хоёр дахь мөр нь дараалал хамааралгүй өөр хоорондоо тодорхой зайтай хадагдсан хадааснуудын координатыг агуулна.

Хэд хэдэн зөв хариутай бол нэг хариуг сонго.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
0 2
2 5
Гаралт
1
2 
Оролт
5
0 3
4 2
4 8
8 10
7 7
Гаралт
3
7 10 3
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...