A. Хоёрдугаар эрэмбийн статистик

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бобд ѳгсѳн дарааллын хоёрдугаар эрэмбийн статистик хэрэгтэй болов. Үүний тулд уг дараалалд байгаа тоо бүрээс яг нэг тѳлѳѳлѳгчийг авч, тэдгээрийг эрэмбэлвэл хоёрдахь тоо нь байх болно. Энэ нь хариу нь анхны дарааллын утгаараа 2-дах бага тоо байна гэсэн үг юм. Түүнд энэ бодлогыг бодоход туслана уу.

Оролт

Эхний мѳрѳнд дарааллын гишүүдийн тоо болох $n$ ($1 ≤ n ≤ 100$) бүхэл тоо. Хоёрдахь мѳрѳнд дарааллын гишүүд болох $n$ ширхэг бүхэл тоо зайгаар тусгаарлагдан ѳгѳгднѳ. Эдгээр тоонууд абсолют утгаараа $100$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

Хариу оршин байдаг бол түүнийг, бусад үед $NO$ гэж хэвлэ.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 2 2 -4
Гаралт
1
Оролт
5
1 2 3 1 1
Гаралт
2
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...