A. Уулын газар нутгийн зураг

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бяцхан Болек уулын $n$ орой зурсан зураг олсон. Зурагдсан $n$ оройнууд нь битүүлээгүй $2n$ хэрчмээр дүрслэгдэнэ. Хэрчмүүд $(1, y_{1})$, $(2, y_{2})$, $...$, $(2n + 1, y_{2n + 1})$ координаттай $2n + 1$ цэгүүдээр дайрна. $i$-р хэрчим $(i, y_{i})$ ба $(i + 1, y_{i + 1})$ цэгүүдийг холбоно. Дурын тэгш $i$-н $(2 ≤ i ≤ 2n)$ хувьд дараах нөхцөл биелэнэ: $y_{i - 1} < y_{i}$ ба $y_{i} > y_{i + 1}$.

Бид тэгш $x$ координаттай оройг уулын орой гэж нэрлэнэ.

Зүүн талын зураг анхны зургийг үзүүлж байна, харин баруун талын зураг Болекийн үйлдлийн дараах зургийг үзүүлж байна. Өөрчлөгдсөн оройнууд улаанаар тэмдэглэгдсэн байна $k$ = 2.

Болек жижигхэн өөрчлөлт төсөөлсөн. Тэр яг $k$ уулын орой сонгосон ба уг оройнуудаар явсан хэрчмүүдийн өндрийг нэгээр нэмсэн (өөрөөр харгалзах цэгүүдийн $y$ координатыг ихэсгэсэн). Тэгээд тэр уулын оройнуудын шинэ зургийг үүсгэхэд дутаж буй хэрчмүүдийг зурсан. Бид Болекийн шинэ зургийн дайрч өнгөрөх оройнуудыг $(1, r_{1})$, $(2, r_{2})$, $...$, $(2n + 1, r_{2n + 1})$ гэж тэмдэглэе.

Болекийн эцсийн зураг өгөгдсөн бол анхны зургийг сэргээ.

Оролт

Эхний мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан хоёр бүхэл тоон утга $n$ ба $k$ $(1 ≤ k ≤ n ≤ 100)$ байна. Дараагийн мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан $2n + 1$ бүхэл тоон утга $r_{1}, r_{2}, ..., r_{2n + 1}$ $(0 ≤ r_{i} ≤ 100)$ байх буюу Болекийн зурагны оройнуудын координатууд юм.

Бид уулын оройнуудын ямар нэг зураг дээр тодорхойлогдсон үйлдлүүдийг хийснээр өгөгдсөн зургийг гаргаж авах боломжтой байна.

Гаралт

$2n + 1$ бүхэл тоон утга $y_{1}, y_{2}, ..., y_{2n + 1}$ хэвлэх ба эдгээр нь анхны зургийн оройнуудын $y$ координатууд байна. Хэрвээ хэд хэдэн боломжит хариулт байвал алийг нь ч хэвлэж болно.

Орчуулсан: Г.Мэндбаяр

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
0 5 3 5 1 5 2
Гаралт
0 5 3 4 1 4 2 
Оролт
1 1
0 2 0
Гаралт
0 1 0 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...