D. Аалзны тор

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

По нэртэй аалз аалзны тор нэхдэг. Аалзны тор нэхэх нь жинхэнэ урлаг юм, По насаараа энэ ажилд суралцаж байгаа. Аалзны торны бүтцийг авч үз᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋ье.

Аалзны торны төвөөс $n$ $үндсэн$ утас гарна. Бүх үндсэн утаснууд нэг хавтгай дээр байрлах бөгөөд $n$ тэнцүү секторуудад хуваана. Секторууд нь $1$ -с $n$ хүртэл цагийн зүүний дагуу дугаарлагдсан.($1 ≤ i < n$) $i$ -н хувьд $i$ болон $i + 1$ секторууд нь хөрш. Тэгээд $1$ болон $n$ секторууд нь хөршүүд.

Зарим секторт $утсан$ $холбогч$ байна. Холбогч бүр нь секторыг үүсгэж байгаа үндсэн $2$ утсыг холбоно. Холбогч болон үндсэн утас нийлж байгаа цэгийг $холболтын цэг$ гэж нэрлэе. Хоёр холболтын цэг нь аалзны торны төвөөс адилхан хэмжээний зайд оршино. Холболтын цэг бүрт ганц л холбогч очно. Хэрэв холбоосууд нэг секторт байх болон тэдний дунд өөр холбогч байхгүй бол $хөрш$ холбоосууд гэж тооцогдоно.

Аалзны торны нэг $нүд$ нь трапец хэлбэртэй, ямар нэгэн секторт байрлах бөгөөд $2$ үндсэн утас болон $2$ хөрш холбогчоор хүрээлэгдсэн. Трапецийн хажуу тал дээр хөрш секторын холболтын цэг байж болно. Хэрэв нүдний $2$ талын холболтын цэгүүд тэнцүү бус байвал тус нүдний таталцлын хүч нь тэнцвэрт байдлаа алдах бөгөөд улмаар аалзны тор маань нурна. Ийм нүдийг $тогтворгүй$ нүд гэж нэрлэе. Төгс аалзны тор нь тогтворгүй нүдийг үл агуулнаа.

Тогтворгүй нүднүүд зурагт улаанаар тэмдэглэгдсэн байгаа. Тогтвортой нүднүүд ногооноор.

По аалз маань одоохондоо чадварлаг тор хийгч болж амжаагүй ч төгс аалзны тор нэхэхэд суралцаж байгаа юм. ПОгийн дөнгөж сая нэхсэн торонд хичнээн тогтворгүй нүд байгааг тодорхойлно уу.

Оролт

Эхний мөрөнд бүхэл $n$ тоо бичигдсэн ($3 ≤ n ≤ 1000$) -- үндсэн утасны тоо.

Дараах $n$ мөрүүдийн $i$ дахд нь $i$ секторт хамаарах холбоосууд тодорхойлогдоно: эхлээд бүхэл $k_{i}$ ($1 ≤ k_{i} ≤ 10^{5}$), энэ тоо нь тухайн сектор дахь холбоосын тоо. Дараагаар, $k_{i}$ ширхэг ялгаатай тоонууд $p_{ij}$ ($1 ≤ p_{ij} ≤ 10^{5}; 1 ≤ j ≤ k_{i}$). $p_{ij}$ тоо нь аалзны торны төвөөс $i$ -дэх секторын $j$ дэх холбоосын холболтын цэг хүртэлх зайтай тэнцүү.

Хөрш секторуудын дурын $2$ холбоос нь торны төвөөс өөр өөр зайд холбогдсон нь баттай. Нийт холбоосуудын тоо $10^{5}$-с хэтрэхгүй нь батлагдсан.

Гаралт

Погийн аалзны торны тогтворгүй нүдний тоо болох ганц бүхэл тоо.

Орчуулсан: anhaabc

Жишээ тэстүүд

Оролт
7
3 1 6 7
4 3 5 2 9
2 8 1
4 3 7 6 4
3 2 5 9
3 6 3 8
3 4 2 9
Гаралт
6
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...