A. Jabber ID

хугацааны хязгаарлалт 0.5 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Үндэсний Бэрланд үйлчилгээ «Babber» дэх $Jabber \ ID$ нь $@[/resource]$ хэлбэртэй, энд:

  • $$ нь цагаан толгойн үсгүүд, цифр болон «_» (доогуур зураас) тэмдэгтүүдээс бүрдэх ба урт нь $1$-ээс $16$-ын хооронд байна
  • $$ нь «.» (цэг)-ээр тусгаарлагдсан үгүүд, энд үг бүр нь $$-д зѳвшѳѳрсѳн тэмдэгтүүдээс бүрдэх ба үг бүрийн урт $1$-ээс $16$-ын хооронд байна. $$-ийн урт $1$-ээс $32$-ын хооронд байна
  • $$ нь цагаан толгойн үсгүүд, цифр болон «_» (доогуур зураас) тэмдэгтүүдээс бүрдэх ба урт нь $1$-ээс $16$-ын хооронд байна

Зарим зѳв $Jabber \ ID$-ны жишээ: [email protected]$, [email protected]/contest$.

Ѳгсѳн тэмдэгт мѳр зѳв нь $Jabber \ ID$ мѳн эсэхийг тодорхойлно уу.

Оролт

Оролт нэг мѳрѳѳс бүрднэ. Тэмдэгт мѳрийн урт $1$-ээс $100$-ын хооронд байна. Тэмдэгт бүрийн ASCII код $33$-аас $127$-ын хооронд байна.

Гаралт

Зѳв $Jabber \ ID$ бол YES, биш бол NO гэж хэвлэ.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
[email protected]
Гаралт
YES
Оролт
[email protected]/contest.icpc/12
Гаралт
NO
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...