Жишээ тэстүүд

Оролт
radar
Гаралт
rr
Оролт
bowwowwow
Гаралт
wwwww
Оролт
codeforces
Гаралт
s
Оролт
mississipp
Гаралт
ssss

Тэмдэглэл