A. Цэвэр симметр

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$A$ нь $n$ хэмжээт квадрат матриц ба нэг болон тэгээс тогтоно. Түүний мөрүүдийг дээрээс нь доош нь $1$-ээс $n$ хүртэл дугаарласан ба багануудыг нь зүүнээс баруун тийш $1$-ээс $n$ хүртэл дугаарласан. Матрицийн $i$-дэх мөр $j$-дэх баганы огтлолцолдох элементийг $A_{i, j}$ гэж тэмдэглэе.

$A$ матрицийн нэгийг агуулсан аль ч 2 нүд ерөнхий талгүй бол $А$ матрицийг цэвэр гэе.

$A$ матрицийн хувьд $(i, j)$ $(1 ≤ i, j ≤ n)$ бүрийн хувьд $A_{i, j} = A_{n - i + 1, j}$ ба $A_{i, j} = A_{i, n - j + 1}$ нөхцөлүүд биелж байвал симетр гэе.

$A$ матрицийн нарийвчлалаар энэ матрицдахь нэгийн ширхэгийг хэлье.

$x$ бүхэл тоо өгөгдсөнөөр $x$ нарийвчлалтай симетр хамгийн бага хэмжээтэй матрицийн хэмжээг нь ол.

Оролт

Эхний мөрөнд матрицийн нарийвчлал болох $x$ ($1 ≤ x ≤ 100$) бүхэл тоо байрлана.

Гаралт

Олдсон хамгийн бага хэмжээ $n$-ийг ол.

Орчуулсан: Бат-Од

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
Гаралт
3
Оролт
9
Гаралт
5

Тэмдэглэл

Жишээнүүдэд харгалзах зурагнууд:

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...