B. Тэгшитгэл

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Дараах тэгшитгэл ѳгѳгдѳв:

  • $Ax^2 + Bx + C = 0$

Шийдийн тоог олж ѳсѳх эрэмбээр хэвлэ.

Оролт

Эхний мѳрѳнд $A, B, C$ ($-10^5 ≤ A, B, C ≤ 10^5)$ бүхэл тоонууд ѳгѳгднѳ. Аль ч коэффициент тэгтэй тэнцүү байх боломжтой.

Гаралт

Тѳгсгѳлгүй олон шийдтэй бол $-1$, ямар ч шийдгүй бол $0$, бусад тохиолдолд эхний мѳрѳнд шийдийн тоо, дараагийн мѳрѳнд шийдүүдийг ѳсѳх эрэмбээр хэвлэ. Шийдүүдийг таслалаас хойш $5$ орны нарийвчлалтайгаар хэвлэнэ.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 -5 6
Гаралт
2
2.0000000000
3.0000000000
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...