Жишээ тэстүүд

Оролт
3
Гаралт
1 1 1
Оролт
13
Гаралт
2 3 8