C. Хүргэлт

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Квэрти баатар Диатар системд тун чухал ажилаар иржээ. Тэрээр Пэрсэфөн гарагийн судалгааны ажилд онцгой хэрэг болох зүйлийг хүргэх хэрэгтэй байв. Квэрти үүнийг аль болох хурдан хүргэж өгөх хэрэгтэй.

Квэртииг онгоц, Пэрсэфөнийг гариг харин Диатар одыг хавтгай дээрх цэг гэж үзэж болно. Диатар яг координатийн эх $(0, 0)$ цэг дээр байрлана. Пэрсэфөн Диатарын эргэн $R$ тойрогийн дагуу цагийн зүүний эсрэг чиглэлд $v_{p}$ хурдаар хөдлөнө(жишээ нь бүтэн эргэхэд хугацаа шаардагдна). Эхэндээ Пэрсэфөн $(x_{p}, y_{p})$ координат дээр байрлана.

Эхэн үед Квэртигийн онгоц $(x, y)$ цэг дээр байрлана. Квэрти дурын чиглэлд хамгийн хурдандаа $v$ ($v > v_{p}$) хурдаар хөдөлнө. Диатар од нь их халуун тул Квэрти түүнд их ойртож болохгүй. Онгоцын метал нь одноос $r$ ($r < R$) зайнд хайлна.

Квэртигийн Пэрсэфөнруу хамгийн бага хугацааг ол.

Оролт

Эхний мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан Пэрсэфөний анхны байрлал ба түүний Диатарыг тойрох хурд болох $x_{p}$, $y_{p}$ ба $v_{p}$ ($ - 10^{4} ≤ x_{p}, y_{p} ≤ 10^{4}$, $1 ≤ v_{p} < 10^{4}$) бүхэл тоонууд байрлана.

Хоёр дахь мөрөнд зайгаар тусгаарлагдсан Квэртигийн анхны байрлал, максимум хурд ба Диатараас хэр бол байх ёстойг илэрхийлэх $x$, $y$, $v$ ба $r$ ($ - 10^{4} ≤ x, y ≤ 10^{4}$, $1 < v ≤ 10^{4}$, $1 ≤ r ≤ 10^{4}$) бүхэл тоонууд байрлана.

$r^{2} < x^{2} + y^{2}$, $r^{2} < x_{p}^{2} + y_{p}^{2}$ ба $v_{p} < v$ байхаар өгөгднө .

Гаралт

Хамгийн бага хугацааг хэвлэ. Хариуны зөрүү $10^{ - 6}$-ээс доош байж болно.

Орчуулсан: Бат-Од

Жишээ тэстүүд

Оролт
10 0 1
-10 0 2 8
Гаралт
9.584544103
Оролт
50 60 10
50 60 20 40
Гаралт
0.000000000
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...