A. Тользүйн хамгийн урт дэд дараалал

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Чамд Англи цагаан толгойн жижиг үсгүүдээс бүрдэх $s$ урттай тэмдэгт мөр өгөгднө(стринг) Тользүйн байрлалаар хамгийн хойно байх дэд дараалалыг нь ол.

Хоосон биш $s[p_{1}p_{2}... p_{k}] = s_{p_{1}}s_{p_{2}}... s_{p_{k}}(1 ≤ p_{1} < p_{2} < ... < p_{k} ≤ |s|)$ стрингийг $s = s_{1}s_{2}... s_{|s|}$ стрингийн дэд дараалал гэнэ.

Хэрэв $|x| > |y|$ ба $x_{1} = y_{1}, x_{2} = y_{2}, ... , x_{|y|} = y_{|y|}$ биелдэг, эсвэл $(r < |x|, r < |y|)$ $x_{1} = y_{1}, x_{2} = y_{2}, ... , x_{r} = y_{r}$ ба $x_{r + 1} > y_{r + 1}$ байх $r$ дугаар олддог бол $x = x_{1}x_{2}... x_{|x|}$ стринг нь тользүйн хувьд $y = y_{1}y_{2}... y_{|y|}$ стрингээс том гэгдэх юм. Мөрөндөх тэмдэгтүүд нь ASCII кодоор эрэмбэлэгдсэн шиг эрэмбэлэгднэ.

Оролт

Нэг мөрөнд Англи цагаан толгойн жижиг үсгүүдээс бүрдэх хоосон биш $s$ стринг өгөгднө. Урт нь $10^{5}$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

Тользүйн мамгийн урт дэд дараалалыг нь ол.

Орчуулсан: Бат-Од

Жишээ тэстүүд

Оролт
ababba
Гаралт
bbba
Оролт
abbcbccacbbcbaaba
Гаралт
cccccbba

Тэмдэглэл

Жишээнүүд дээр олдсон хариуг том үсгээр тэмдэглэвэл.

1-р жишээ: $aBaBBA$

2-р жишээ: $abbCbCCaCbbCBaaBA$

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...