Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4
####
#..#
#..#
#..#
####
Гаралт
2
Оролт
5 5
#####
#...#
#####
#...#
#####
Гаралт
2

Тэмдэглэл