C. STL

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Васиа дайн эхлэхээс өмнө нягтлан бодогч байсан ба тэрээр компьютер хэрхэн ашиглахийг мэддэг цөөхөн хүний нэг байжээ. Тиймээс тэр програмистийн үүрэг авчээ.

Бид програмыг бүхэл тоон дарааллыг агуулдагийг мэднэ. Жишээ нь бидэнд жинтэй граффийн бодлого өгөгдсөн үед үүний ирмэг бүр нь гурван тоогоор илэрхийлэгдэж чадна (эхлэх оройн дугаар, төгсгөлийн оройн дугаар, ирмэгийн жин). Тиймээс Васиа зохиосон роботийнхоо үзүүлэлтийг илэрхийлэхийг оролдож байсан ба дараах асуудалтай тулгарчээ.

Васиа програмист биш тиймээс Гэна найзаасаа $n$ бүхэл тоог хадгалах тохиромжтой аргыг асуужээ. Гэна өмнө нь Х-- хэл дээр код бичдэг байсан ба тэрээр зөвхөн энэ хэлэнд хэрэглэгддэг төрлийг л ашиглаж чаддаг. Х-- хэлэндээрх ТИП-ийг тодорхойлъё:

  • нэгдүгээрт төрөл бол "$int$" стринг .
  • хоёрдугаарт төрөл бол "$pair$"-аар эхлэсэн үг ба араасаа өнцөгтэй хаалтан дотор яг 2 ширхэг таслалаар тусгаарлагдсан Х-- ийн төрөл агуулсан байна. Энэ бичлэгт зай бахгүй.
  • өөр ямар ч стринг төрөл биш.

Ерөнхийдөө: төрөл:= $int | pair<төрөл,төрөл>$. Жишээлбэл Гэна дараах төрөлийг граффийн ирмэгт ашигладаг: $pair>$.

Гэна Васиад туслахаар болсон ба тэр Васиад $n$ бүхэл тоон утга агуулах Х-- хэлний төрөл бичиж өгсөн. Харамсалтай нь Гэна их яарч байсан тул хаалт бүрийг алга болгочихож гэнэ. Гэна одоо хэдийнээ явчихсан ба Васиа хичнээн хичээгээд Х-- хэлний төрөл үүсгэхээр зөв хаалтуудыг олж чадахгүй байв.

Васиад туслан Х-- хэлний зөв төрөл болдог байхаар хаалтуудыг тавь. Бусад тохиолдолт боломжгүй гэж хэл.

Оролт

Эхний мөрөнд Гэна төрөлд хэдэн тоо бичсэнг илэрхийлэх $n$ $(1 ≤ n ≤ 10^{5})$ бүхэл тоо өгөгднө.

Дараагийн мөрөнд Гэнагиин хэлсэн зайгаар тусгаарлагдсан үгс байна. Тэр бүр нь эсвэл "$pair$" эсвэл "$int$" л байна.

Нийт үгийн тоо $10^{5}$ -ээс хэтрэхгүй ба тэнд яг $n$ ширхэг "$int$" байна.

Гаралт

Хэрэв хаалт хийснээр Х-- хэлний төрөл гаргаж болдог бол түүнийг хэвлэ. Бусад тохиолдолд "Error occurred" гэж хэвлэ. Хэвлэх төрөлд нэмэлт зай болон бусад тэмдэгүүд агуулж болохгүй.

Хэрэв олдох боломжтой бол цор ганц байхаар өгөгдөнө.

Сануулж хэлэхэд чи Гэнагийн бичсэн төрөлийг хэвлэх ба (хэрвээ тийм төрөл олдож байвал) and өөр ямар нэгэн $n$ утга агуулсан төрөл хэвлэхгүй.

Орчуулсан: Бат-Од

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
pair pair int int int
Гаралт
pair<pair<int,int>,int>
Оролт
1
pair int
Гаралт
Error occurred
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...