H. Стэк

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Уг бодлогонд бид дараах $2$ үйлдлийг гүйцэтгэдэг стэк ашиглана. Үүнд:

  • Өгөгдсөн тоог стэкт нэмэх
  • Стэкээс хоёр тоог гаргаад, тэдгээрийн нийлбэр, эсвэл үржвэрийг стэкт буцааж нэмэх

Танд үйлдлийн дарааллыг илэрхийлэх тэмдэгт мөр өгөгдсөн бөгөөд $i$-р тэмдэгт нь $i$-р үйлдлийг илэрхийлнэ.

  • Хэрвээ $i$-р тэмдэгт нь цифр байвал уг тоог стэкт нэмнэ.
  • Хэрвээ $i$-р тэмдэгь нь $"+"$, буюу $"*"$ байвал харгалзах үйлдлийг хийнэ.

Анх стэк хоосон байсан бөгөөд бүх үйлдийг хийж дууссны дараа хамгийн дээд талын элементийг хэвлэ. (Орчуулгын нэмэлт: Стэк нь FILO учир хамгийн дээд талын гэж хамгийн сүүлд нэмэгдсэн элементийг хэлсэн болно.)

Оролт

$"+"$, $"*"$ болон $(0-9)$ цифрээс тогтох тэмдэгт мөр өгөгдөнө. Тэмдэгт мөрийн урт $1$-с $20$-н хооронд байна.

Хийгдэх бүл үйлдэл боломжтой байна. Стэкт багадаа хоёр элменттэй үед математикийн үйлдэл хийгдэнэ. Аль ч элементийн утга хэзээ ч $10^6$-с хэтрэхгүй.

Гаралт

Бүх үйлдлийг хийсний дараах хамгийн дээд талын элементийг хэвлэ.

Орчуулсан: zoloogg

Жишээ тэстүүд

Оролт
12+3*66*+
Гаралт
45
Оролт
149
Гаралт
9

Тэмдэглэл

In the first case the stack will end up containing a single number -- the result of calculating (1+2)3+66.

In the second case there are no math operations, so the answer will be the last number pushed on the stack.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...