A. Сэлгэмэлүүд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

1-ээс $n$ хүртэлх тоонуудын 2 сэлгэмэл өгөгдөв. Эхний сэлгэмэлийн хамгийн сүүлийн тоог аваад уг сэлгэмэлийн хамгийн урд эсвэл ямар нэгэн 2 элементийн дунд нь хийх үйлдлүүдийг хийсээр хамгийн багадаа хэдэн үйлдлийн дараа 2дох сэлгэмэлийг гарган авч болох вэ?

Оролт

Эхний мөрөнд бүхэл тоо $n(1<=n<=2*10^5)$ буюу өгөгдсөн сэлгэмэлийн элементийн тоонууд Дараагийн мөрөнд n ширхэг хоорондоо хоосон зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоонууд буюу эхний сэлгэмэл байрлах ба 1-ээс $n$ хүртэлх элементүүдтэй, элементүүдийн утга давхцаагүй байна. 3дах мөрөнд хоёрдох сэлгэмэл өгөгдөх ба эхний сэлгэмэлтэй адил форматтай байна.

Гаралт

Эхний сэлгэмэлээс 2-р сэлгэмэлийг гарган авахад шаардлагатай хамгийн бага үйлдлийн тоо.

Орчуулсан: devman

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
3 2 1
1 2 3
Гаралт
2
Оролт
5
1 2 3 4 5
1 5 2 3 4
Гаралт
1
Оролт
5
1 5 2 3 4
1 2 3 4 5
Гаралт
3

Тэмдэглэл

In the first sample, he removes number 1 from end of the list and places it at the beginning. After that he takes number 2 and places it between 1 and 3.

In the second sample, he removes number 5 and inserts it after 1.

In the third sample, the sequence of changes are like this:

  • 1 5 2 3 4
  • 1 4 5 2 3
  • 1 3 4 5 2
  • 1 2 3 4 5 So he needs three moves.
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...