B. Мөөгөн эрдэмтэд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Таны сайн мэдэхээр бүхэл Ертөнц гурван хэмжээст Картасын координатын системийг хэрэглэдэг. Энэ системд цэг бүр $(x, y, z)$ гурван бодит тоон координатаар дүрслэгддэг. Энэ координатын системд Ертөнцийн төвөөс цэг хүрэх за дараах томёогоор доторхойлогддог: $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Агуу Мөөгөн Хаанд үйлчилдэг мөөгөн эрдэмтэд Ертөнцийн хүмүүс яг зөв биш гэж боддог бөгөөд Ертөнцийн төвөөс цэг хүрэх зай $x^a * y^b * z^c$-тэй тэнцдэг.

Мөөгөн эрдэмтэдийн зайг тестлэхээр ердийн эрдэмтэд тэдэнд даалгавар өгсөн: Ертөнцийн төвөөс $(x, y, z)$ цэг хүртэлх зай мөөгөн эрдэмтэдийн хэмжээгээр хамгийн их байх $x, y, z (0 <= x, y, z; x + y + z <= S)$-г олох. Мөөгөн эрдэмтэд математикт тийм ч сайн биш болохоор таныг даалгаврыг гүйцэтгэхээр сонгосон.

Энэ бодлого дээр $0^0 = 1$гэж үзэхийг анхаар.

Оролт

Эхний мөр хайж буй координатуудын хамгийн их нийлбэр $S (1 <= S <= 10^3)$ ганц бүхэл тоог агуулна.

Хоёр дугаар мөр мөөгөн эрдэмтэдийн хэмжүүрийг дүрслэх зайгаар тусгаарлагдсан $a, b, c (0 <= a, b, c <= 10^3)$ гурван бүхэл тоог агуулна.

Гаралт

Мөөгөн эрдэмтэдийн хэмжүүрээр хамгийн их утгад хүрэх цэгийн координатуудыг заах гурван бодит тоог хэвлэнэ. Хэрэв олон хариу байвал хязгаарт таарж байгаа алыг нь ч хэвлэсэн болно.

Мөөгөн эрдэмтэдийн хэмжүүрээр Ерөтөнцийг төвөөс тэр цэг хүртэлх зайны натурал логарифм нь хамгийн их зайны натурал логарифмаас $10^{-6}$-с илүүгээр зөрөх ёсгүй. Бид $ln(0) = -\infty$ гэж боддог.

Орчуулсан: devman

Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 1 1
Гаралт
1.0 1.0 1.0
Оролт
3
2 0 0
Гаралт
3.0 0.0 0.0
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...