B. Амьтны хүрээлэн

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нүдэн улсад амьтны хүрээлэн хязгааргүй нүдүүдээс бүрдэнэ. Амьтны хүрээлэн $OX$ тэнхлэг дээр байрлах $n$ ажиглалтын дурангуудтай. $1, n$-ийг оролцуулан хооронд нь байх $i$ бүрийн хувьд $(i, 0)$ координат дээр ганц дуран байгаа. Амьтны хүрээлэнд эерэг координаттай цэгүүд дээр байрлах $m$ фламинго байгаа. Фламингонууд унтаж байх бөгөөд тэднийг хөдөлдөггүй гэж бодож болно.

Фламингонуудыг гоё байдлаас харахын тулд бүх дурангууд тус тусдаа ямар ч өнцөгөөр иргэж чадна (бүхэл тоо байх албагүй). Тэгээд дуран тохируулагдсан өнцөгөөр тусах шулууны дагуух бүх фламингонуудыг ажиглаж болно. Өөрөөр хэлбэл та дуранд, дурангаар дайрах ямар ч шулуунд таарах чиглэл өгч болно гэсэн үг ба тэр шулуун дээр орших бүх фламингонуудыг дуран харж чадна.

Өнөөдөр Кодпоресийн цэцэрлэгийн хэсэг хүүхдүүд талбайн судалгаагаар амьтны хүрээлэнрүү явсан. Тэндий багш нь дурангуудыг хамгийн их фламингонуудыг харж болохоор суурьлуулахыг хүсэж байгаа. Багш бүх дурангаар харж болох фламингонуудын тоог мэдхийг хүсэн. Түүнд энэ нийлбэрийг олоход туслаарай.

Оролт

Эхний мөр харгалзан дурангуудын тоо, фламигонуудын тоо болох зайгаар тусгаарлагдсан $n, m (1 <= n <= 10^6, 1 <= m <= 250)$ бүхэл тоог агуулна.

Дараагаар нь $m$ мөр дагалдах ба $i$ дахь мөр хоосон зайгаар тусгаарлагдсан $x_i, y_i (1 <= x_i, y_i <= 10^9)$ хоёр бүхэл тоог агуулна. Энэ нь $i$ дахь фламинго $(x_i, y_i)$ цэгт байна гэсэн үг.

Бүх фламинго өөр өөр цэгт байгаа.

Гаралт

Дурангуудаар харж болох хамгийн их фламингонуудын тоог заах ганц бүхэл тоог хэвлэнэ.

Орчуулсан: devman

Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5
2 1
4 1
3 2
4 3
4 4
Гаралт
11

Тэмдэглэл

Доорх зураг жишээ тестийн хариултыг харуулж байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...