Жишээ тэстүүд

Оролт
abcdabcd
abcdabcdabcdabcd
Гаралт
2
Оролт
aaa
aa
Гаралт
1

Тэмдэглэл