D. Ерөнхий хуваагчид

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вася сургуульд тооны хуваагчийн талаар заалгасан ба "тэмдэгт мөрийн хуваагч" гэсэн ойлголтыг өөрөө томьёолохоор шийджээ.

$B$ тэмдэгт мөрийг яг $x$ ($x ≥ 1$) удаа давтаж бичихэд $A$ тэмдэгт мөр гарч байвал $B$-г $A$ тэмдэгт мөрийн хуваагч гэж үзжээ. Жишээ нь "abab" тэмдэгт мөр "ab" ба "abab" гэсэн хоёр хуваагчтай.

Одоо харин Вася хоёр тэмдэгт мөрийн ерөнхий хуваагчдыг олдог програм бичихийг хүсчээ. Түүнд тусална уу.

Оролт

Эхний мөрөнд хоосон биш тэмдэгт мөр $s_1$.

Хоёр дахь мөрөнд хоосон биш тэмдэгт мөр $s_2$.

$s_1$, $s_2$-н урт нь $10^5$-аас хэтрэхгүй. Тэмдэгт мөр зөвхөн латин цагаан толгойн жижиг үсгүүдээс тогтоно.

Гаралт

$s_1$, $s_2$-н ерөнхий хуваагчдын тоог хэвлэнэ.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
abcdabcd
abcdabcdabcdabcd
Гаралт
2
Оролт
aaa
aa
Гаралт
1

Тэмдэглэл

In first sample the common divisors are strings "abcd$" and "abcdabcd$".

In the second sample the common divisor is a single string "a$". String "aa$" isn't included in the answer as it isn't a divisor of string "aaa$".

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...